jagody

Bąblowica

Bąblowica jest chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez larwy tasiemca Echinococcus granulosus występującego u psowatych (pies, wilk) oraz larwy tasiemca Echinococcus multilocularis spotykanego u lisów. U człowieka, który może stać się żywicielem pośrednim tasiemca, bąblowiec umiejscawia się w wątrobie, rzadziej w płucach, śledzionie, układzie kostnym czy mózgu.

Umiejscowienie pasożyta decyduje o charakterze dolegliwości. W badaniach obrazowych narządów wewnętrznych (USG, KT, RTG) bąblowica przypomina torbiel lub guz.

Diagnostyka bąblowicy jest trudna i wymaga specjalistycznych badań.

Leczenie polega na podawaniu leków przeciwpasożytniczych. W niektórych przypadkach wymagana jest interwencja chirurgiczna.