toksokaroza

Toksokaroza

Toksokaroza jest odzwierzęcą chorobą pasożytniczą wywoływaną przez larwy glisty psiej (Toxocara canis) lub glisty kociej (Toxocara cati).

Objawy choroby zależą od umiejscowienia pasożyta w organizmie oraz intensywności inwazji. Masywne inwazje larw Toxocara przebiegające z wysoką gorączką, powiększeniem wątroby oraz objawami ze strony układu oddechowego zdarzają się rzadko. Pojedyncze larwy mogą jednak dostać się do gałki ocznej powodując jej uszkodzenie i zaburzenia widzenia. Wędrówce pasożytów w tkankach i narządach wewnętrznych może towarzyszyć eozynofilia czyli wzrost granulocytów kwasochłonnych we krwi. 

Rozpoznanie toksokarozy opiera się na wnikliwym badaniu przedmiotowym i podmiotowym, badaniach okulistycznych oraz szczegółowej analizie specjalistycznych badań krwi. Leczenie toksokarozy odbywa się pod nadzorem lekarzy i wymaga hospitalizacji.