Prof. dr hab. med. Jerzy Stefaniak

Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie medycyny morskiej i tropikalnej, były kierownik w Katedrze i Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu.40-letnie doświadczenie zawodowe w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych, zdobywane w ośrodkach krajowych (Gdynia, Poznań, Warszawa) oraz zagranicznych ośrodkach referencyjnych (Tajlandia, Chiny, Kuba). Internista, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej oraz medycyny transportu. Organizator kursów doskonalących dla studentów medycyny, lekarzy, misjonarzy, podróżników i żołnierzy dotyczących zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób egzotycznych oraz szczepień ochronnych wymaganych i zalecanych w ruchu międzynarodowym.Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy dla Podróżujących (IAMAT) w Toronto (Kanada). Laureat I miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2013 – Zawody Zaufania Publicznego w kategorii lekarz w województwie wielkopolskim.

mężczyzna patrzy przez mikroskop

1 Ordynator i Kierownik Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2000-2022)
2 Praktyki zagraniczne i staże naukowe w referencyjnych ośrodkach  chorób pasożytniczych i tropikalnych (Chiny, Tajlandia, Kuba)
3 Konsultant Wojewódzki ds. chorób tropikalnych i pasożytniczych (1998 - 2021)
4 Ekspert Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ds. Malarii (1998  - nadal)
5 Organizator i wykładowca licznych ogólnopolskich kursów dla lekarzy różnych specjalności i diagnostów laboratoryjnych w zakresie Medycyny Podróży 
6 Autor i współautor licznych publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach akademickich dla lekarzy w zakresie chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych
7 Promotor wielu prac magisterskich i rozpraw doktorskich nt. chorób pasożytniczych i tropikalnych
8 Nadzór naukowy i merytoryczny nad pracami diagnostów laboratoryjnych w Wielkopolskim Centrum Medycyny Podróży w Poznaniu (2014 - nadal)
9 Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” (1999 - 2021)
Najważniejsze nagrody i odznaczenia
1 I miejsce w konkursie ”Profesjonaliści Forbesa 2013 - Zawody Zaufania Publicznego w kategorii Lekarz w woj. wielkopolskim 
2 Złoty Krzyż Zasługi w zakresie  ochrony zdrowia oraz za działalność charytatywną na wniosek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2013)
3 Medal Komisji Episkopatu Polski ds. Misji za ponad 30-letnią organizację i prowadzenie szkoleń misjonarzy w zakresie medycyny tropikalnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (2021)