ludzie trzymają się za ręce

Chlamydioza

Chlamydioza jest chorobą wywoływaną przez wewnątrzkomórkowe drobnoustroje zwane chlamydiami. Zakażenia obejmują najczęściej układ moczowy i rozrodczy. Choroba może objawiać się bólami i pieczeniem przy oddawaniu moczu, bólami brzucha i ogólnym osłabieniem. Nieleczona chlamydioza układu moczowego może doprowadzić do wtórnej infekcji
narządów rodnych. Szczególnie groźnym powikłaniem chlamydiozy jest zapalenie jajowodów, które może w konsekwencji doprowadzić do bezpłodności.

Diagnostyka chlamydiozy jest trudna ze względu na małe rozmiary chlamydii oraz brak możliwości hodowli tych drobnoustrojów metodami wykonywanymi w laboratoriach bakteriologicznych. Rozpoznanie opiera się na wynikach badań immunologicznych oraz szczegółowej ocenie stanu klinicznego pacjenta.

Leczenie polega na stosowaniu starannie dobranej antybiotykoterapii.