toksoplazmoza

Toksoplazmoza

Toksoplazmoza jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez wewnątrzkomórkowego pierwotniaka Toxoplasma gondii. Większość inwazji przebiega bezobjawowo, jednak u niektórych chorych może pojawić się powiększenie węzłów chłonych (szyjnych, karkowych i potylicznych), zmiany na dnie oka upośledzające widzenie, a także stany podgorączkowe 
i ogólne osłabienie. Szczególnie zmiany oczne wymagają pilnego leczenia lekami przeciwpasożytniczymi. Inwazja Toxoplasma gondii może być też przyczyną poronień oraz upośledzenia rozwoju psycho-ruchowego dzieci (toksoplazmoza wrodzona). 

Diagnostyka toksoplazmozy obejmuje wykonanie badań serologicznych oraz szczegółowe badanie przedmiotowe i podmiotowe. Niektórzy chorzy wymagają hospitalizacji w specjalistycznych ośrodkach klinicznych.